Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Naravoslovni dan

Učenci si ogledajo čebelnjak, rišejo panjske končnice, ter spoznavajo drevesne vrste in medovite rastline.       Medoviti vrt

Prva delavnica: Čebelarstvo

Namen delavnice je otrokom približati čebele in njihov pomen v naravi,ter jih seznaniti z zdravilnimi učinki medu. Večina otrok ob tem izgubi strah pred čebelami in se nauči pravilnega ravnanja, s katerim lahko preprečijo čebelji pik.

Nudim strokovno voden ogled čebelnjaka v prostoru, kamor čebele nimajo dostopa. Učenci delo čebelarja spremljajo skozi stekleno in mrežasto steno. V naravi spoznajo čebeljo družino, matico, čebelo delavko in trota ter njihove vloge, v panju pa si ogledajo satovje, med in cvetni prah. Predstavi se jim sistem Slovenski med z geografskim poreklom, ki ga tudi sam uporabljam. Vsi učenci dobijo za poizkusit med, medenjake, cvetni prah.

 

Druga delavnica: Panjske končnice

Otroci spoznajo delček slovenske kulturne dediščine, saj panjske končnice predstavljajo pravo etnografsko zakladnico Slovenije. Seznanijo se z zgodovino panjskih končnic in njihovo izdelavo.Vsak udeleženec poslika svojo panjsko in jo odnese domov. Za material je poskrbljeno.

Tretja delavnica: Drevesne vrste

Učenci spoznajo najpogostejše drevesne vrste v našem okolju. Učijo se ob vzorcih lesa, lubja in listov. Lahko se odpravijo tudi na kratek sprehod, kjer si drevesa ogledajo v naravi. Listi in cvetovi dreves ter grmov so ročno naslikani na panjskih končnicah čebelnjaka.

Varnost

Za varnost otrok je dobro poskrbljeno. Med ogledom čebelnjaka so zaščiteni s čebelarskimi klobuki, priporočam pa tudi oblačila z dolgimi rokavi in dolge hlače. V prostoru namenjenem  obiskovalcem, čebele nimajo dostopa.

Učni listi za osnovnošolce (pdf)