Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Program razvoja podeželja

Prejemnik sredstev za ukrep 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

PRP-EU-SLO-barvni