Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Objavljeno on 6. Sep, 2016 in Aktualno, Dogodki

Zlata medalja za smrekov med

Zlata medalja za smrekov med

 

Vsako leto v  Gornji Radgoni poteka tekmovanje ocenjevanje medu na  AGRA sejmu .Organizator ocenjevanja je Pomurski sejem d.d. v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja in Čebelarsko zvezo Slovenije. Ocenjevanje poteka po veljavnem Pravilniku o senzoričnem ocenjevanju medu Čebelarske zveze Slovenije.

Po prevzemu vzorcev komisija za prevzem opravi razvrstitev medu po vrstah medu. Komisija preveri tudi skladnost pakiranja in označevanja (deklaracija) z veljavno zakonodajo ter zunanji izgled vzorca. Če sta označenost in izgled vzorca ustrezna, komisija za prevzem vzorcu dodeli 1 točko, ki se prišteje k skupni oceni.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo domači in tuji strokovnjaki z ustrezno izobrazbo in izkušnjami ter so verificirani pregledniki za med. Ocenjevanje poteka po kriterijih, ki so navedeni v Pravilniku o senzoričnem ocenjevanju medu Čebelarske zveze Slovenije.